Sendika nedir, güvenlik iş sendikaları

0
2
Sendika nedir

Sendika nedir, güvenlik iş sendikaları

18 yüzyılda endüstri devriminin başlamasıyla beraber bilhassa, İngiltere, Fransa ve Almanya ilk olarak olmak suretiyle Avrupa’da, işçilerinin saniyet dışı çalışma koşullarına karşı kurdukları yardımlaşma sandıkları ile başladığı söylenen


SENDİKA NEDİR?
Sendika; İşçilerin veyahut işverenlerin tek tek olmak suretiyle iş, hâsılat, toplumsal ve kültürel konular istikametinden çıkarlarını savunmak, yeni haklar sağlamak ve onları henüz da ilerletmek emeliyle aralarında yasalar uyarınca kurdukları birlik olarak bilinir.


Başka tek söylemle sendika, istihdam koşullarını sürdürmek ve ilerletmek için tek araya gelen gayret gösteren gruplarıdır. Bir sendikanın tipik faaliyetleri arasında, üyelerine takviye ve görev sağlanması, kamu hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi için çalışılması, siyasi kampanya ve saniyesel eylemler için bütün çalışanlar için henüz iyi ücret ve koşullar için toplu pazarlık yapması sayılabilir.


İşçiler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ’nde tek sendikaya ilişkin olmak hakkına sahiptir ve tek sendikada bulunmak, işverenlerin ferdi çalışanlar üstünde mevcut kuvveti dengelemeye yardım eder. Eğer tek sendika tek işveren doğrulusunda “tanınırsa” o vakit işveren, sendikanın bu şirketteki çalışanları delegasyon ettiğini ve alakalı konularda sendika ile görüşeceğini kabul eder.


SENDİKA Azalığı NE İŞE YARAR?


Sendikalar çalışma koşullarının, iş güvenliğinin ve ücretlerin iyileştirilmesinde belirleyici tek rol oynamaktadır. Ancak kimi hükümetler ve işverenler, işçilerin sahip olunan sendikalara katılma veyahut yenilerini kurma haklarını kötüye kullanmaktadır. Bu halde tek sendikaya mensup olmanın çoğu sebebi var. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;
1. Ekonomik nedenler: Ferdi gayret gösteren, işverenine mukayese et oldukça az pazarlık gücüne sahiptir. Ücret ve başka çalışma koşullarından hoşnut değilse, işi bırakabilir. Sürekli olarak istifa etmek tek gayret gösteren için faydalı değildir. Bu vaziyet, işçi üstünde devasa parasal ve duygusal tek yük mananına gelir. İşverene karşı ortak eylemde bulunabilecek tek sendikaya katılmak, işverenin henüz iyi istihdam koşulları için işçilerin taleplerini kabul etmesine kapı aralayan kuvvetli tek araçtır.
– Sendikaya sahip şirketlerde çalışanların ortalama olarak, sendikasız tek işyerinden yüzde 10 daha çok hâsılat sağladığı ispatlanmış tek gerçektir.


2. Güvenlik duygusu: Çalışanlar sendikalara, ilçe, yaralanma, hastalık, işsizlik vb. çeşitli tehlikelerden ve gelir güvensizliğinden kafi savunma sağlamanın tesirli tek yolu olduğuna inanmaları hasebiyle sendikalara katılabilirler. Sendika, işçilerin emeklilik hakları ve işçilerin yararına olan refah düzeyinin yükseltilmesi için idaresi zorlar.
– Sendikalı işyerlerinde yüzde 50’ye varan daha düşük ilçe bulunduğu ispatlanmış tek gerçektir.


3. Ayrımcılığı en aza indirme: Ücret, çalışma, aktarım, terfi vb. 
ile alakalı kararlar tabiatı gereği epey özneldir. Denetim otoritesi ile astlarının her biri arasındaki şahsi ilişkiler idaresi etkileyebilir.
Böylece, kayırmacılık ve ayrımcılık talihi bulunmaktadır. Bir sendika, idaresi işçilere denk muamele için baskı yapmış eleman siyasetlerini düzenlemeye zorlayabilir. Yönetimin bütün emek kararları, sendikanın yakın kontrolü altındadır. Bu, kayırmacılık ve ayrımcılığı en aza indirgeme tesirine sahiptir.


4. 
Aidiyet duygusu: Bazı zamanlar, tek gayret gösteren iş dostlarının da tesiriyle sendikaya katılır; Yapmazsa, çoğunlukla işinde defa zor vakitler geçirebilir. Öte yandan, tek sendikanın azaları olan şahıslar, iş dostlarının gözünde hürmet duyulan şahıslar olduklarını düşünmektedir.


5. Kendini ifade etme ihtiyacı: Kendisini ifade etme arzusu, fazlası insan için esas tek gerçektir. Hepimiz duygularımızı, düşüncelerimizi ve görüşlerimizi başkalarıyla paylaşmak isteriz. Benzer şeklinde işçiler de yönetimin onları dinlemesini isterler. Bir sendika, işçilerin hislerini ve fikirlerini tartışabilecekleri tek bölge sağlar. Ayrıca çalışanların hislerini, fikirlerini, görüşlerini ve şikayetlerini yönetime iletir. Yönetim hüküm alırken bu fikirlere, şikayetlere ve görüşlere lüzumlenen ehemmiyeti verir.


6. İlişkilerin iyileştirilmesi: Sendikalara katılan çalışanların tek başka sebebide, sendikalar, meseleleri barışçıl yöntemlerle çözerek idare ve işçiler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde yardımcı olurlar.

www.ozelguvenlik.web.tr

özel güvenlik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here