özel güvenlik görevlileri tekrar mecliste

0
118

özel güvenlik görevlileri tekrar mecliste

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi aracılığı ile hazırlanan ve 24 milletvekilinin imzası ile Türkiye büyük millet meclisi ‘ye sunulan inceleme önergesinde “Özel güvenlik görevlileri saldırı ve saldırganların ilk hedefinde olduğuna ilgi çekerek Polis örgütüne yardımcı kolluk olmalarına karşın gerçekleştirdikleri işin küçümsendiği ve kendilerine saygı gösterilmediğini düşünmektedirler.” ifadelerine yer verildi.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ Türkiye Millet Meclisi ‘ne ‘VERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin özel güvenlik işçilerinin özlük haklarındaki iyileştirilmesi ve güvenlik görevlilerinin henüz iyi çalışması için Türkiye büyük millet meclisi Başkanlığına verilen meclis inceleme önergesinde, güvenlik görevlilerinin çalıştıkları iş yerinde tespit edilen yöneticileri, bazı zamanlar kanunun verilen yetkiyi aşan buyruklar verilen, hem vatandaşlarla karşı karşıya geldiği hatta mesele çıkması halinde güvenlik görevlilerinin mesul olarak tutulduğu meseleleri dile getirildi. Adli olay ortaya gelmesi halinde ise özel güvenliklerine kafi manada takviye verilmediği, ekipman yetersizliği hasebiyle mevsimsel etkilere karşı savunmasız oldukları, değişik işlerde çalıştırıldığı meselesi gündeme getirildi.

Söz hususu önergede, “özel güvenlik sektöründe görev yapmış vatandaşlarımızın özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler sektör gelişim sürecine ehemmiyetli katkılar sağlayacağı ve sevgi dolu tesir tek görev yapmaları başarıyı da yanında getirileceği emeliyle Anayasının 98’inci ve Türkiye büyük millet meclisi İç tüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince tek meclis Incelemesi açılmasını arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi değerli milletvekili Mehmet ali cebeliye sektör olarak teşekkürü bir borç biliriz

özel güvenlik haber

özel güvenlik görevlileri özel güvenlik görevlileri

özel güvenlik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here