fazla mesai hesaplama

fazla mesai hesaplama

fazla mesai hesaplama Madde 41 - Ülkenin genel faydaları ya da işin kaliteyi ya da üretimin artırılması gibi nedenlerle Fazla çalışma yapabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar kapsamında, haftalık kırk beş...

Özel güvenlik malî mesuliyet sigortası

Özel güvenlik malî mesuliyet sigortası

Özel güvenlik malî mesuliyet sigortası Madde 21- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/548 md.) Özel hukuk tüzel insanları ve Özel güvenlik firmaları, istihdam ettikleri Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verecekleri zararların tazmini emeliyle Özel güvenlik malî mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî mesuliyet sigortasına ait asal ve...

özel güvenlik yetkileri

özel güvenlik yetkileri

özel güvenlik yetkileri   Madde 7- özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: a) Savunma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray...

5188 sayılı kanun

5188 sayılı kanun

5188 sayılı kanun Madde 1- Bu Kanunun emeli, kamu güvenliğini bitirici mahiyetteki özelgüvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ait asal ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yasa, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti adına getirecek şahıs ve...

Page 1 of 2 12

FOLLOW US

BROWSE BY CATEGORIES

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.