Category: 5188 ve 4857 sayılı kanunlar

5188 Sayılı Kanun 0

5188 Sayılı Kanun

5188 Sayılı Kanun Özel güvenlik hizmetleri konusu 5188 sayılı kanun içerisinde ele alınmaktadır. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylara ve özel güvenlik personeli istihdam etmek isteyen işverenlere yönelik olarak...

özel güvenlik yetkileri 0

özel güvenlik yetkileri, 5188 sayılı kanun

özel güvenlik yetkileri, 5188 sayılı kanun Madde 7 – özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: a) Savunma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından ya da aynısı güvenlik sistemlerinden geçirme. b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi...

0

kıdem tazminatı emsal karar

kıdem tazminatı emsal karar Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren kritik hüküm duyuruldu. Yargıtay doğrulusunda alınan kararda bir işçinin çalıştığı müessesenin bir şubesine belirleme edilmesi ardından istifa etmesi vaziyetini göz önüne alarak tazminat hak ettiğine karar kıldı. Zonguldak’ta çalışmış bulunduğu bir bankanın Ereğli şubesine belirleme olan gişe görevlisi iş yerinin değiştirilmesini temelli farklılık yapılmasını öne sürdü ve...

0

fazla mesai hesaplama

fazla mesai hesaplama Madde 41 – Ülkenin genel faydaları ya da işin kaliteyi ya da üretimin artırılması gibi nedenlerle Fazla çalışma yapabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar kapsamında, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.  63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı durumlarda, işçinin haftalık...

0

özel güvenlik yetkileri

özel güvenlik yetkileri   Madde 7- özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: a) Savunma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından ya da aynısı güvenlik sistemlerinden geçirme. b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinlikler ile cenaze ve düğün merasimlerinde kimlik...

5188 sayılı kanun 0

5188 sayılı kanun

5188 sayılı kanun Madde 1- Bu Kanunun emeli, kamu güvenliğini bitirici mahiyetteki özelgüvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ait asal ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yasa, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti adına getirecek şahıs ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ait konuları kapsar. Özel güvenlik izni Madde 3- Kişilerin silahlı eleman doğrulusunda savunması, müessese ve kuruluşlar içeriğinde özel güvenlik birimi kurulması ya da güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özelgüvenlik komisyonunun hükmü üzerine valinin...